30. nov 1927

Nr.10. Julenummer 1927
Referat!

Pikeforeningen “Gry” hadde sitt første møte for i år 30-11- hos medlemmet Nelly Mikalsen, som spanderte kaffe og kaker på de få som interesserte sig for foreningen mer en knapt et års tid, som mange av de ivrige medlemmer som var med i fjor. Det var første gang jeg var med i foreningen og jeg syntes vi hadde det riktig koselig; og håper det ikke blir siste gang.
Det blev inlagt flesk av vores æresmedlem Gåsland og blev vunnet av “kallen Peiegutt”, der innkom 3,40 kr.
Erna har hvert æreslem i “Gry” til denne tid, men på dette møtet blir hun optatt som regulær lem i foreningen.
Møtet sluttet med “Syng kun i din ungdoms vår”.

Redaktøren.

Et overblikk!

Damerne på Myrland en forening stiftet har,
navnet er jo ganske pent for det er “Gry”
Og av medlemmer der visst mange var
enskjønt foreningen er ganske ny.

Litt smørbrød man med sig tar,
når man på møtet går.
Den kaffeskvet sig smake lar
som der hos husets frue man sig får.

Se den beslutning var jo lur,
og både god og billig ja.
Så derfor får enhver sin tur
og spandere kaffe da!

Men kvinnerne litt rare er
alene de kan ei sig hygge.
Nei, dertil må herrernes nærvær
for at de skal føle sig riktig trygge.

I slike sammenkomster er det liv for pengene
som eftermøter blir det visst benemnt
Fra herrene det lyder: “ja, leiken varer vel litt lenger,
når æresmedlemmene dere har instemt.

Et lite blad foreningen sig fikk
litt løier man på møtene jo måtte ha
I “Gryungen” var jo alltid en skøier ut og gikk
så stoff var det visst ei knapt utav.

Men særlig en sig utmerket har
en som var med den skjønne dikterkunst begavet
I “Gryungen” der avsetning var
for alle dikt og sange som han laget.

Så en dag en invitasjon kommer
og til et hytteball ungdommen drar
Det var jo akkurat i den skjønne sommer
og derfor alle lystige til møtet var.

Men akk, glæden tar så hastig slutt
og “Gry”s medlemmer mistet snart sittt gode humør
for “æresmedlemmene” så uhøflige nu var blitt
Dem hadde de nemlig med seg nu som før.

De altid blandt de dansende sig tumlet
som oftest med fremmede damer i sin favn
mens deres “egne” sat stille i en krok og grublet
og følte tapet av opmerksomheten som et et bittert savn.

“Dette skal de ha igjen,” de tenkte i sitt stille sind
vi skal ikke snakke til dem mere nu.”
Uenigheten kom så brått, ja som en kastevind
så “æresmedlemmene” fikk ei suk for sig forstår du

Dog dette uvenskap blev ikke så langvari
Damerne syntes det var så trykkende og tenk trist
Herrene skulle i grunnen ha vært sent til Tipperari
men unnvære deres selskap lenge kan vi ikke, det er visst

Nu er visst forholdet både godt og varmt
og æresmedlemmene liker sig vist godt i “Gry”
Jeg vet jo ikke om alt er riktig sant
for av og til gjemmer jeg mig bak en sky.

Hilsen fra “Månen”!

Herre-moter.
(mel: “Bondeliv”)

1.
Nu er det herrene som får sin reprimande
For damerne er jo ikke som de bør.
for enten er skjørtene for korte eller lange
og om damernes moter man alltid hør.
Men viss vi leter og riktig kiker
litt efter herrer, ikke bare piker
feiler vi finner vist hos dem også,
dette kan du riktig stole på.

2.
Det er ikke rart, for de er visst avindsyke
for motene bryr sig så lite om dem
De vil jo så gjerne være pene og chic’e
så de med fine damer får sjangs.
De vil også gjerne få foran i kulturen
og de tror til dem at nu kommer turen,
hår og klær en forandring å gi
men kommer forandringen, tar det visst tid.

3.
Hør, dere herrer; vær med godt humør
for hør nu hvad jeg så idag
at herrenes mote skal ei være som før
det stod med store typer i et “Osloblad”
Nei, buksen skal være kort og rekke til kneet
Du tenker kanskje: Hvordan skal den være der nede?
Jo, der skal den slutte og følge til
Å, jeg er så glad, jeg er ganske vill!

4.
Frakken skal visst også være ganske kort
men om livet blir den riktig trang.
Dog nede skal den være både vid og flott
for knipe inn her det går jo ikke an.
En stor hatt skal dere også få på hodet,
forandringen gir også en ny hattemote.
bremmen er bred og pullen er kort
og du kan tro det skal bli riktig flott.

5.
Herrene er nu glade og sier som så
Jeg skjønte jo også at en ny mote kom
Og derfor skal dere muntert hjem gå
for der å gjøre det ganske om
Men før de kutter buksen, så se på leggen
du vet den skal jo ikke være rett som veggen.
Har du så ikke den riktige form
så da bare klype og maskere den om.

En moteinteressert.

Til “Gry” med “Unge”

En morgen så vakkert en fugl sang
jeg lyttet en stund og følte skam
fordi min stemme ei med den klang.
Så kjær den var meg denne kjente melodi
som bæres på vinger over hav og sti.

En stund er den svak, men så bruser den frem
snart er den langt borte, så kommer den igjen
meget kraftig og sterkere en noen gang
Nu hører jeg det tydelig de er mange ilag
den ene har slått et vindende slag.

Jeg kjenner dem vel disse fugle små,
som vil rede bygge i mørkeste vrå,
Alle er de samlet fra den ene grend
nu vil de ei sove, men arbeide sig frem
til å gjøre nytte i sine hjem.

Og en kveld der på “Vikhaugsletten”
er laget lystig og varm er tretten
just netop om den riktige pletten
Ikke har men der! nei her, her!
tøv ikke, la oss nu se og tenke oss om
hvorfor nettopp hit vi kom.

Jeg tenker her er det beste sted,
utover ser vi både fjord og led,
foruten anstrengelser og uten sved
så setter vi her den første pel,
det er vi enige om hver en eneste sjel.

Ja dissse fugle små
er Myrlands ungdom fra topp til tå
som i felles lag,
vil bære frem en ungdoms sak
og med ryggen rak
de tar tak om tak
just netop slik vi ser dem idag.

Så vil jeg til slutt
få sie deg takk for den lille “lut”
du til landet har lagt.
og ønske dig “Gry” at din lille unge
alltid ren må bevare sin tunge;
derved vil den vokse og trives godt
den lille pjok.

En fugl.

Krig!

Nu tenk dåkker naturligvis på landserobring og denslags, men æ ska spar dåkker for denslags rystelser. Denne krig e nemlig om dettan varme mjuke som kalles kjærlighet. Ikkje før det, det kan ofte gå før sæ der også.
Når vi kjem rekanes inn fjorden ser vi ein stor bondegård medt framfør oss. Men synes gården gild, så e det som er innfør veggan tusen gång gildare, det synes i allfall to av stedets borgere. der går ei lys bli og godslig jenta med tindranes øia og en synganes munn. Efter dennan blei det så ei evig renning på dørnan. Og den stakkars gårdgubben klår seg i hauet å tenk i sitt stille sind; “Det mått ha vorr sånn at de kun ha fått kver si.”
Men kor ofte e ikkje skjebnen tung, og aller sist går det slik som man ønska det. Ola og Lars, så heit altså rivalerne, hadde begge satt sin hug tel ho Berrit, og ho sku de ha kosta ka det kosta ville.
Berrit, stakkar, syntes nok de var lokkandes begge, førr staute kara va de. Enskjønt han Ola ikkje va så poetisk som han Lars, før han va nemlig sånn hals diktar, så mangla det ikkje på gode talegaver.
Da bygda va nokså rik på ungdomar som alle va svert livlige anlagt, mangla det heller ikkje på sammenkomster. Støtt og stadig va det leiking og festa. Naturligvis deltok Berrit, Ola og Lars. Men ho Berrit, stakkar, blei mest sveitt, ikkje så mykje a leikinga, som a omtanke før den stakkaren som va seinast når det bar te å par sæ. Ofte tenkt ho også at det var rart her i verden. Førr det gikk jo godt an at to kan vær ett, korfor kun så ikkje ett vær to, så de fikk kver si.
Men han Lars, som var nokså snar både i hauet og på foten, fikk som oftest ho Berrit i leikarringen. Ola så jo saktens ut som han tok det med knusande ro når han vart seinast, men den ha nok blit mørkredd, som ha sett i hjertet hans, førr der raste den villaste orkan.
Av og til trua han stormen også til seg sjøl, at han va den heldigaste alikavel, før han fikk vær den siste som sa godnatt med ho Berrit, og då veit jo alle som e så pass gammel at man kan ha det nokså hyggelig. Då, vess han Ola tenkte sæg rektig om, så hadde han mange hyggelige timer. Før han bodd jo likså nærmast, og sånn te kverdagsbruk va ho Berrit ikkje så nøie hverken med visitter eller en munter passiar. Dettan fikk jo ikkje han Lars, før han såg ho ikkje unntagen det var festlige sammenkomster, men han leit nu mest på skjebnen, og sa med seg sjøl: “Skal æ ha ho Berrit, så får æ ho nok, og ves ikkje æ ska ha ho, så ska naturligvis han Ola ha ho, og då ler ikkje æ en dag meir.”

Pjonkkus!
Referat!
> Foreningen “Gry” hadde et ganske hyggelig festmøte torsdag 29 desember, hvor nesten alle foreningens medlemmer var fremmøtt og en hel del æredsmedlemmer, som var nokså flittig å tak nummer på de forskjellige småting som var utloddet av medlemmene.
Der indkom 28,30 kr som alle syntes var en pen samling.
Foreningen spanderte kaffe og kake på de mange æreslemmer som var fremmøtt og hygget sig på beste måte. Møtet blev fortsatt med “Gryunge”-oplpesning og videre gått rundt juletreet. Så var det trekning, hvor der var en hel del som vandt, og tildels noen som vant to ting.
Festligheten sluttet med leik og stor morro og tilslutt kaffe kl 1/2 1.
M. F. (A:F?)
 

 

  1. Ingen kommentarer enda.
Du må logge inn for å poste en kommentar.