11. jan 1928

Nr. 1-1928.
Red. M. Johansen

Referat.
Pikeforeningen “Gry” hadde møte på Fjordbakken 11 januar. Der var fremmøtt i alt 8 medlemmer, og vi hadde det rigtig hyggeligt med høitlesning og sang.
Til å ta nr. på var der inlagt en sko og en nål. De blev vundet henholdsvis av Einar Seberg og Helene Kvanbekk. Inn kom kr. 2,40.
Kaffen smakte nydeligt ved 8-tiden, og med fortsat prat og munterhet viste vi ikke om før klokka var strakst 7 (?).
Vi sang til slut: Altid freidig hvor du går.

Marie Johansen.

Karnevalsløier.

Midt frem på gulvet der danset en kone,
med mave og tørkle og alt som hørte til.
Og når så fra felen der hørtes en tone,
kom der en klovn som var ellevild.
Lang og tynn det var han, og så rød som den “lede”
ok-ja! Det må være en forskrekkelig hete,
som bor i en velvoksen krop.
Men jeg tror at blir han varmere så smelter han op.

Så kom der en sjøgutt med et frimodig vesen,
som bokset og bukket, kneiste og lo.
Også kom der en Cowboy som pussa sig på nesen,
også en hallingmø som var god som to.
Siden har hun sagt at skoen trykket litt på tærne,
men pytt hvad gjør det? Man må være moderne.
Men bak om seilet der spøkte man og lo –
og tok omkring så armene er enda ikke go.

Så dansa der en ruterdame med et stille væsen,
og en hjerterdame hørte jeg og knise og le.
Men midt i dansen mistet den gamle kone nesen,
det syntes jeg var ganske uhyggelig å se.
Så kom der spradende to gymnasiaster –
med splitternye duskeluer – uldgarnskvaster
lurer jeg på i duskene va,
men det gjorde ingenting, for de førte så bra.

Da alle så var kommet blev det et svare leven,
og spillemannen spillet og felen den hven.
en portsmand stod stille og kek bakom noven,
med en Balet som var ganske pen.
Ja, der var leger og skibsoffiserer,
rødekorssøster og mange, mange fler.
Allesammen sa at de hadde moro hatt,
og jeg syntes og det var en koselig natt.

Anonymus.

Småprat.

“Er det ikkje tungt å ha vennen sin så langt borte?” spurte jeg Solveig om her en dag.
“Tungt?” sa ho Solveig. “Sjå berre på auan mine. Det tar på å gråt.”

“Kor e ho Anna henne?” spurte jeg en dag jeg var bort på Myrland.
“Ho e reist te han Knut Lunde”, svara han Einar.
“Ho tålt ikkje å føre på Maskeballet, og han ska være god te å kurere slikt.”

“Åja-ja. Kjærlighet gjør blind” sa ho Anna. Ho sydd lomman fast i ryggen, då ho laga vest te han Alf.

De mest dristige av damerne på Myrland har opdaget et nytt land. Det heter Colorado og ligger etsteds mellom Neppbergnesset og Syd-Amerika.

Man har regnet ut, at enkelte av våre kjente som er i Canada bruker størstedelen av sin fortjeneste til brevporto.

Der er fundet et nyt fangstfelt for skjel i Raftsundet. Jeg vet ikke hvem som har opdaget det, men prøv å spør Inga.

Mary og Margot er tenkt å danne en komite, som skal ha til opgave å stelle til karneval på Myrland, andenhver kveld.

“Er en blitt gjift, då får mann det travelt” sa han Alf – då han sprang op av middagskvila klokka 6.

“Denne gongen skal de då slippe å sei at vi glømt ris” sa ho Solveig, andre skåknatta. Ho la soplimen på senga åt ho Gudrun.

“Eg er då glad eg er blitt så rolig og avbalansert” sa han Einar, sist de hadde fest i Holdøya – Og han smilt mot rokk-kulingan.

“Ikkje går nu eg på fest uten lantern” sa ho Allis. Ho kom strenanes bortover holka og datt rett som det var.

Eneretten til all slags jakt på Myrland og de anliggende gårder ønskes leiet av Einar og Alf.

Piper – i flere dimensioner – i et og to bind – selges til spotpris hos T. Johansen.

“Å være kavaler fleire ganga skal æ ta mæ i agt for” sa ho Marie – og ho Anna va enig – det blir dyrt å bruk mykje “Sloans”.

Vinterliv på Myrland.

Når vinteren kommer med sne og is
og rent et lunt lidet paradis,
for Myrlandsungdommer.
Her finner en altid et sprudlende liv,
enten det er vinter eller sommer.
Man må ikke tro de blir tverr og sur,
og at de til vinteren seg gru’r.
Nei – da har de mange morsomme ting å gjøre –
Naturligvis er de fornuftige og retter seg etter veir og føre.
Er det regn og sludd så de ikke kan være ute,
Samler de sig og koser sig i en stue.
Av og til arrangerer de fester;
men som oftes er det leiking,
også slike lystige kjøreturer med hester.
Kommer det så en dag rigtig sprakende frost,
så alle klager, ja selv klokker og prost.
Men en må ikke tro at Myrlands unge,
setter sig inne og furter, og bærer klage på sin tunge.
Da smiler de bare i sitt stille sinn,
og fryder sig over hver bitende vind.
For tenk – snart er det søndag
og da skal de prøve skjøitene, naturligvis alle i lag.
Så blir de enige om å ha karneval,
og låven blev pyntet som den festligste sal.
En eneste spillemann hadde de i eie –
Dog – snart fant de på råd,
de kunde jo en fra Holdøya leie.
Jeg tror at knapt noget sted –
der finnes slik enighed,
og slikt et sprudlende vinterliv,
som det på Myrland, foruten både strid og kiv.

“Pjonkus.”

Avertissementer.

Endel av mine bekjendte hjerter er tapt i det sidste, og efterlyses herved.
Bill. mrk. Hjerterdame.

Hallo! Gamle, gode spå-bøker kjøpes til høieste dagspris.
Telegramadr. “Pakt”.

Se her: En fiks matrosdragt, bortleies inntil videre.
Bill.merk. “Marinius”.

Merk: Den konen som på maskeballet klette sig i skjorteermene da masken faldt, efterlyses herved. -Dusør-
Man henvender sig til ruterdame.

Myrlandsfjord 28de Januar 1928
Marie Johansen

  1. Ingen kommentarer enda.
Du må logge inn for å poste en kommentar.