6. aug 1927

Gryungen nummer 7

Nr. 7. Gryungen. Red. R. Fjordbakk

Referat!

Pieforeningen Gry hadde ettermøte i Grønrabben lørdag den 6/8 1927. Hvor nesten alle medlemmene og æresmedlsmmene var fremmøtt. Deriblant to blåsere som kom strevende over fjorden, for i siste øyeblikk å nå til ettermøte, hvor de blev hjertelig mottatt av alle. Der blev servert kaffe og kaker av søstrene Norgård, som smakte fortreffelig og blev drukket under munter diskusjon. Efter kaffen fikk vi av Tinemutter oplæst Gryungen som blev mottatt med stor latter og begeistring. Det blev tatt nummer på et ølglass som blev gitt av Alvin Fjorbakk og vundet av Signe Seberg, hvor der kom ind 3 kr 15 øre.
Tilslut blev det tatt avskjed med æresmedlemmet Anny Olsen som skulde reise. Ja, det er nu ikke sagt når vi får hende på Grymøtene igjen. Møtet blev fortsett med leg og latter, deriblant “Tomtegubben” til slutt.
På hjemturen blev det ivrig diskutert om badning på øien kl 11 søndag som blev vedtat av nesten alle, men det var jo bare to som møtte frem.
Det er av foreningen blitt opfordret at Marry Fjorbakk bliver optatt som medlem i pieforeningen på neste møte.

Redaktøren Rakel Fjordbakk.

Visit!
Været er fint og folket surt hender jo ikke for ofte – men iblant. Det motsatte hender også hvis Gryungen snur smidie og smilende sadser som kan gå djupt ind til de enkeltes rotfeste, som så ofte kommer på ettermøtene. Forresten de bedrestillende i vinterbrevskrivningen og påpeke andres feil er en let sak for en som er feilfri i seg selv og sikker i sit renom. En annen sak blir det for folk oftest, de hjelper sig så godt de (kan) forstår, på sit lille tillkammerne vis, om tilsidesettelsen av de høiere autoriteter, det må de ret venne sig med når de kommer op i Gryungen. Jeg tenker røstens takt vil tale og irettesette vedkommende uvidende personer hvor klodsede de utaler sig og bær sig når de er i slike kritiske omgivelser!

Svartkatt.

Litt småprat!
Siden jeg nettop er kommen hjem, og det er søndag, bestemte æg meg for å gå mig en tur.
Æg var ikke kommen langt på vei før æg møter ho Tinemutter.
“Godag!” sei ho Tine, og bokka slik at æg trud det var ein gutt æg møtt.
“Godag!”og kor skall du hen?” sei æg.
“Å, æg skall nu bære innover til ho Anna og hør ka ho skall fin på og skriv i “Gryongen” til neste møte.
“Nei kor likt du deg på ettemøte i gårkveld,” sei ho Tine, og svenga sig rundt på hellene.
“Jau, æg likt mig bære godt. dokker gir guttan fæle trøkka i “Gryungen”.
“Ja det må de ha”, sei ho Tine, “før så uoppdragen de ha hvor i sommar, kan æg ikke minnest”.
“Det da frøktelig kor dokker ha fæsta i sommar, æg hørt dokker skull ha det arti sistgangen på hytta.”
“Arti?”, sei ho Tine, nei du kan tro æg vil gråt når æg tenk på dein turen, for så kjedeligt var det, før guttan de dansa så lite med oss, at det var ikke meining i det, før vist ikke æg og ho Anna ha dansa kvar ein slott, så har æg vest sprokk av ærgelse, før æg venta nu det av guttan at når vi har de med oss – at de skall unnerholl oss og ikke bry sig ein døit om de anner jennten, og da førloft æg nu det i mit indraste at det skulde ta ti før æg skull vær ilag med dem noen steds, nei før skall æg sett heime till æg mugler opp,” sei ho Tine og tramper i veien.
“Ja, ja, det e vell så” sei æg, for nu forstår æg at ho Tine var storsint. “Nu må æg gå for æg har så lite på tia vist æg ikke må sjøit på med natta. “Ja du må nu ha det så godt” sa ho Tinemutter, og for som en vind. Men æg tenkt før meg sjøl deinti ho sa at ho skull til ho Anna, at det var vist heller til han Toralf ho meinte. Smånytt.

Faste rute mellem Budalen og Myrland hvær fjortende dag, med anløpsted i Haraldstøa. Liggertid fra kl 7 lørdagsaften til kl 7 mandagsmorgen.
Selskapet S.S.

Ungdomshuset.

Ungdomshuset er et hus som ungdommen vil bygge, for at ha morro og fornøielser i. Det er (nu) netop nu i denne tid at her er disputt om hvorhen ungdomshuset skal bygges for å tilfredsstille en hver ungdom på beste måte.
Nu har det været et møte av en hel del ungdom, på den plass ungdomshuset muligens kommer til å stå. Men av den lille hop som var fremmøtt, kunde ikke enighet opnåes.
Jeg for min del tror at den som mest var imot at huset skulle bygges oppå bakken, i virkeligheten var enige med dem som ville ha det oppå bakken. Det kunde vel ikke være meningen hos de tre – som vilde ha huset nedfor bakken, at når det blev flo sjø for snophets skyld kunde få sig en båt, og ro til trappen så veien ikke skulde bli så lang og besværlig, og især for tilreisende vil det jo bli svært bekvemt. Jeg forstår ikke, hvorfor ikke alle er enig heri. For det vil jo vær en fordel både for bygdens beboere og tilreisende. Især når folk bliver gamle og kommer opp i tyveårene, så det vil jo vær svært meningsløst å sette huset så høit tilfjells. For i den alder vil jo enhver merke at årene begynner å stride på.
Jeg som er så ung enda, ser gjerne at huset skal stå litt høit, så jeg kan få nyte litt av naturen. Når jeg bliver så gammel at jeg ikke klarer og stoke mig op bakken, så får jeg høre mig om her ikke er en mand med en hest som vill kjøre mig til Ungdomshuset, for det er nu ikke hvær dag jeg er der. Ja jeg har nu været oppå bakken mer end engang. Så nu kan det vell ikke vær for tidlig om jeg tok mig en kjøretur opp på bakken. Da jeg nu er i mit 85. år.

Hilsen fra en mindre lærd.

Litt a ka æg såg i ferien!

Æ har før i tia had ein liten sommarferie, og fore å rekt langs lanne. Å så kom æg då seint om sist til Myrland også. Å der lika æ mæ så pas bra, at æg ståppa ei lita stund – Å – så va 8det) der nu forsjelligt å sjå også; før den som ser snart vil sei – ; men æg ser dessverre ikkje så særlig fort. Så æ fikk nu ikkje greia på så mykje. Om dokker orka hør på, så kan æ nu godt fortell ka æg fikk kjik på-.
Først å fremst la æ nu merke til at heile vekja-hanka – og ho va nokså stor – ho hækta sæg ihop og laga ei forening. Og den der føreninga fainn de då på å kall for “Gry”.
Som rimelig va, kor så mange er forsamla – vart det snart ein onge: Kæm farn e , det veit ikkje æg – og om æg vest det, så sa æg det ikkje, førr da mått selvfølgelig stakkaren ut med bidrag. Førr en onge må ju ha nokke og leva av, selfølgelig.
Denn derr føreninga e førresten nokså flott anlagt, me æresmedlemma og greier. Men ongen deres, han går på omgang imellom medlemman. Før at det då ska høres nokke stort, kalla de den som førr tia e matmor før “redaktør”.
Men den derre der “redaktøren”, eller matmora, e me kvært så besætt vrien a sæg. Det ska ha heint at matmora beint har nekta å klæ på ongen et plagg – som ein a “æres-lemman” i ei sein nattstund med møie og kval ha vridd a sæg. Ja, det vil sei – plagget – det va vest førresten et lite dikt. – vart nok påklædd, men ikkje før nogen linje om en båt, å en mann heller to, va bortklept. Åja! – det e nu nokke før kvær-.
Så begav det seg at det vart holdt “hytteball” på nabogården. Og der var både æres- å anner “lemma” av deinn der føreninga me. Dans var der på hytta! Og – anner vekja va der også-. Og nu påståes det, at endel a “æresmedlemman” va så ivrig i å dans med de der fremmenveikjan at endel a de regulære “lemman” vart førbaska i seg sjøl, og som følge derav ikkje vart me på løsttur næste lørdag-. Men æg trur nu helst det va ølldrikkingen åt “æres-lemman” som laga bruduljen.
Som før nevnt ser æg lite seint, så æg e ikkje rekti sekker, men æg trur æ har rett-. Men i det en del a medlemman så har det trasig, med sinne og spetakkel, så e det te gjenjeld anner så har det mykje meir koseli.-. Det har før eksempel hent at tiltrekninga imella ein “æres” å en regulær “lem” ha vor så sterk at det ha borre tvers over Hadselfjorden me “æres”-lemmen”. Men neste gong speinna æresmedlemmet i bakkan å sa; “Nu får du kom hit”-” Og selvfølgelig vann han. Og vess det så treff at et “æresmedlem” kjem heim a utenlandstur, då kan sandelig glea stå nokså høgt – . Førr det va sandelig tungt å vite at bemeldte va så langt borte, særlig når det var solformørkelse.
Åja! det kunne vel vær nok å fortell om! Både om de som på grund av misforståelse ikkje blei med på hytteball. Og de som med lengsel og smerte veinta på at der en gammel krok ska kom heim å lokk ho ind i “skapet” når det nu snart begynn å bli haust. Og den der stakkaren så nu i dennan tia går og tar farvel med frieren førr å senn han ut på langtur; men æ slutta beint nu.

Sandheitsord!
(mel: Å vaske kake, stelle mat osv.)

Om ungdommen nu er det blitt sagt -falduraldurallala
at de er aldeles ødelagt,- falduralduraldura
og jentan trur nu eg er verst -å-å-å
sjøl trur de nu at de er best – ja, ja, ja!

I bladet er de lat å skriv – faldu-osv
eg synes de kunn gjer det før tidsfordriv – faldu osv.
Men når eg sei det der med de -å-å-å
de svar på de har ikkje tid – ja-ja-ja

Ein dag ho Solveig te meg sa–
at ingen i duna ho vill ha
Og nu e ho så sur og tverr
at vi nokka godt mot ho må gjær

Ho Erna er nu blitt så glad
ho strålar som sola i Karlstad
Men før i sommar må du tru
ho var så still, det var mest ei gru

Ho Inga holdt ei større dun
ein mandagskveld så still og lun
Folk kom der alle veian frå
og sjølv så var ho blid og glad.

Og ein det var som førtalt mig det
ho Marry var fløtta i kjellaren ned
med pute og med teppe ja
ho stilt og rolig vil det ha.

Kristine er blitt frisk igjen
i auan sine, blå og pen
Nu blenka ho igjen som før
med kvert i nord, med kvert i sør.

Gift mig det skall eg aldrig gjer
på dettan stilt ho Tine svær.
Før til skomakring er eg flenk
eg lært det på eit lite blenk.

Ho Allis har holdt dåpskalas
på ein kattunge næsten uten mat
Eg hus kje ka det var han heit
men han legna matmora, tjukk og feit.

Og veit du ka eg hørt ein dag
kasserarn vår har gjort underslag
Nu revurdering vest vi treng
skall ikkje vi bliv fri for peng.

Ho Anna treng ein sekretær
før korrspondansen blir så svær
Og smått ho skriv nu og til “Gry”
men mest til ham i is og sny.

Ho Signe har fått en fix ide
det amerikanske pandkaker e
Eg veit kje kem ho vil trakter
men eg lura på det ein især.

Ho Rakel er blitt redaktør
ho sei ho har kje vorr det før
Å styr eit blad er ikkje greit
eg antar nok at ho blir sveitt.

Til hausten skall vi ha en fest
ka tid det nu kan høv oss best
Og sang og dans og skuespil å-å-å-
eg håper at de rigga til – ja- ja -ja!

Ex-ego.

  1. Ingen kommentarer enda.
Du må logge inn for å poste en kommentar.