20. august 1927

Gryungen august 1927, nummer 8

Bladstyrar: E.Seeberg.

Referat!
“Gry” hadde et rigtig koselig eftermøte lørdagskveld den 20. august. Møtet blev holdt oppe på Vikhaugen hvor det påtenkte ungdomshus skal stå. Formedles sine utstrakte forretninger kunde dessverre ikke undertegnede indfinde sig til møtets begyndelse, men efter min mening kom jeg til passe tid, for de andre lemman hadde akkurat begynt med kaffedrikkingen da.
Jeg tror alle – både de aktive og æredslemman var fremmøtt, dessuten et ungt egtepar fra Vika som hadde gitt sig ut på galleien. Humøret stod på smukt nesten hele tiden.
Da “Gryungen” skulde serveres, blev det en større sjau med å lete brende, for vi måtte jo ha et større bål for at opleseren kunde se. “Gryungen” var særdeles indholdsrik den kveld.
På to egg-glas, som blev utloddet av Marie Fjordbakk og vundet av hendes ærede søn, Alvin, indkom ifølge logboken kr 2,50.
Møtet sluttet med nogen vemodige sange, sluttnummer “Tre små negerboys,” av Amandus Shultz.
Red.

Spørsmål og svar!
sprm: Hvem hadde det koseligst på siste fisketur?
svar: Begge parrene!

sprm:Hvad hadde Mary å utsette på turen?
svar: At Lars lå med henderne under hodet hele natten.

sprm: Hvorfor kom ikke Inga og Marie på leik søndagskvelden?
svar: Siden de ikke fikk motorskyds

sprm: Hvorfor har Toralf rustet sig så godt med ammution?
svar: For han har allerede begynt med høstjakten.

sprm: Hvad foretar Arnes sekretær sig i middagskvilen?
svar: Foreløpig, avskrivning av hans skuespiller-rolle.

sprm: Hvad kommer det av at Lars har fått slikt særlig godt dametekke i det siste?
svar: Hans nye pipe.

sprm: Hvilke tekniske hjelpemidler har Tine mest i mot?
svar: Uten tvil elevatorer.

Kolossen.

Litt om motan.
(Tone: Jeg fødtes utpå o.s.v.)

I.
Eg sett nu her å spekuler å tenk på kryds og tvers
ka eg ska skriv i “Gryungen”, eg trur eg laga vers.
Men bli nu ikkje førfært
om at eg rima litt forkjært,
for å gå på verseføtter har jeg mesta ikkje lært.

II.
Om motan e der skreven, en masse engong før,
det va om damemota, både nordpå å i sør.
De sa vi va så gla i stas
og at vi for me mykje fjas
men at gutan e stort likar trur nu eg e berre vas.

III.
På dressan deres skal der ikkje finnes minste pusk
då sei de straks at kvindfolkan lar de som en slusk
og framfor speielen de står
en time minst, førend de får
den rette sveis i sitt amerikanske klipte hår.

IV.
Å hossan deres e nu blitt en farvesymfoni
men snakk om mota, nei, slik ha de vorr fra Adams ti.
Han Adam va då såpass mann
han bruka stivaskjorte han
Ho Eva strauk å stiva mykje bere end vi kan.

V.
At slikt de vil forklare alt er ju underforstått
at mota e kje te for de, det sjønna vi så godt.
For mandfolk e nu såpas slu
de kasta ikkje – tenk eg – nu,
stein – når de sett i glasskap sjøl,
får vi forsøk å tru.

Et kvindfolkpakk.

Avertisementer!
Livlig ung dame, ca. 150 cm lang, ønsker bekjendtskap event. egteskap med en herre som er dobbelt så lang som hun selv.
Bill. merket. “Dino” i Gryungens redaktion.

Cutting – chingle -klippes av fagfolk. Elever ansettes.
E. Seeberg og T. Johansens frisørsalong.

Jod og “Sloans” selges til spottpris hos L. Gåsland.

Dygtig revisor får plads for å revidere “Gry” regnskap.
Henvendelse til kasserer i Gry.

Til festlige anledninger hører amerikanske pandekaker –
Leveres på kort varsel hos S. Seeberg.

Dyktig sekretær får plads straks, en alsidig mand kan påregne gode betingelser.
Bill.merk. “Helst musikalsk” i ekspd.

Skomakerlærling får plads for å lære fiks såling og reparering. På samme plads får man bedst og billigst timer i sprog.
Nærmere oplysninger hos Karen i Fjorden.

Hallo damer!
En fiks og dyktig dame som kan undervise i tysk, trenges.
Attester og foto sendes E. Seeberg, Myrland.

Korte og lange turer utføres hurtigst og billigst med m/s “Terna”, dag som natt.
Telefonhenvendelse til kapteinen personlig, eller trugnastmøya på Elvebakken.

Tanker!

I.
Til års vil “Gry” opføre et lokale
men det værste blir visst samme å betale,
:/:for der skal være både kjøkken og entre
og en vældig sal med stor utsmykkelse:/:
Der skal ei være øl, eller no andet søl, skjønner du det ?
Det er forbuden frugt, vil ikke mer bli brugt, Akk å ve!
Men vis en vil være rigtig fin
skal han få smake litt rabarbravin.
Huset ligger langt av lei
borte i fra alfarvei,
ligger som en pryd.
Men når vi slik op i høyden bor
jeg synes vi trenger en elevator.
For at de uten vei,
kan komme sig op i en fei,
folk fra nord og syd.

II.
Tine, hun er av en anden mening
vi skal ikke ha elevator i vår forening
:/:Sist i motorbåt hun var ombord
hun gikk fra lugar opp på dekk pr. elevator:/:
men da blev Tine sint
ja hun fløi helt i flint.
Husker du!
Hun stod der, stor og sint og brei
sa: “Det her jeg liker ei”
Huttetu!!
Men når vi gråt og sa: “Kjære venn,”
fikk vi jo hende blid igjen
at hun skulde slippe å gå
ditop i sne og slud.
For hun er blit lovet kjørtur op
fra veien og helt til bakkens top
Men nu siger hun så
at hun vil gjerne gå
får hun kun følge med en gutt.

Norske ordsprog.

“Katten klore,” sa han Lars, han opdaga at han hadde smurt jod på gal hand i mørkra.

“Lyksalig, lyksalig hver sjel som har fred,” sang han Toralf.
Han lå med hode på pustarrummet hennes Tine.

“Får vi ikkje besøk i dennan helga heller, så remja æg” sa han Einar torsdagen før de reiste til Grundfjord.

“Alvin! Pass på trugnastmøya mi mens æg reis te Melbu en snoptur,” ropa han Sverre ind gjennem kjøkkenvinduet.

“Æg trur æg skal reis opover te Hold.. å søng “Sørg ikkje kua mi for vinterens dage” tenkt han Arne. “Før de bli passa a ho Ågoth, så-

“Æ lika de svenske damerne svært godt,” sa han Rudolf og smilt lurt til mr. Johansen.

“Enn det bestandig ska vær på dennan lidelie måten,” tenkt han Simon når ho Solveig leika med en anna gutt.

“Dettan e første brevet æ skriv i år, ka dokker mein – det anner?” sa ho Signe å putta 12 ark i en konvolutt.

“Æg skal ha før 5 kron i pænt papir å konvolutta,” sa ho Ågoth, då ho sku reis te Tromsø.

“Like jupt så i Pina,” sa han Hans Persa, då de fira han Karl Knussa utfør Juviktinnan.

  1. Ingen kommentarer enda.
Du må logge inn for å poste en kommentar.