UL Gry/Gryungen

3 januar 2009
Fra Pikeforening til UL Gry
– og til slutt: Myrland Grendelag

Pikeforeninga blei stifta av Marie Johansen i 1925/26. Jentene kom sammen til handarbeidsmøter, broderte seg bunader osv.
Lørdagskveldene fikk guttene også være med. De møtene ble kalt “ettermøter”, og æresmedlemmene svingte seg i dansen med medlemmene på låven, enten i Nordgården eller på Fjordbakken.
Pikeforeninga ble etterhvert døpt om til Ungdomslaget Gry, åpen også for “æresmedlemmene”. Et viktig mål ble tidlig å få bygd seg ungdomshus, noe de også fikk til etterhvert. Og Huset står der fremdeles den dag i dag.
Myrland hadde mange foreninger og lag. Kvinneforeninga ble stifta av Sara Aronsen/Elvebakk i 1921. Møtene ble holdt på omgang hos medlemmene, og de samla inn penger til Sjømannsmisjonen, Indremisjonen og Misjonsselskapet.
Etter hvert ble det også Sanitetsforening, Redningsforening, Fiskarlag og Kailag i bygda. Kailaget sørga for å få bygd og vedlikeholdt kaia.
Opp gjennom årene varierte det hvem som hadde best økonomi av Kailaget og Ungdomslaget. Kaia fikk inntekter fra anløp av båter og avgifter for det som ble ført over kaia, Ungdomshuset tjente mest på fester og arrangementer. Under perioden med veibygging (“Lofast”) var det nokså store inntekter på kaia, men etter at Myrlandtunellen var ferdigstilt, og båtanløpene også tok slutt,  ble det så godt som slutt på inntekter fra kaia. Ungdomslaget hadde Huset, men stadig færre ungdommer…
Sommeren 1995 ble det derfor vedtatt i samtidige årsmøter i Ungdomslaget Gry og Myrland Kailag å legge ned de to lagene. I stedet opprettet man Myrland Grendelag, og overførte alle disponible verdier til Grendelaget. Det er dermed Myrland Grendelag som i dag eier både kaia og ungdomshuset. Grendelaget har årsmøte hvert år i juli, og arrangerer også årets fest da. Huset leies ut til ulike slags arrangementer.
Kommentarer er stengt