Velkommen til Myrland.info - nettstedet for alle som føler tilhørighet til Myrland i Hadsel

Folketelling for 1891

27 september 2015 Ingen kommentarer

Kan kanskje være av interesse for slektsinteresserte.

Folketelling for 1891 er skanna og lagt ut.   Her er for Indre Strandlandet, hvis dere blar til neste side finner dere Myrland først, så Falkfjorden og Holdøy, er usikker på hvor langt videre der går.

Se også DIS-Norge.

Resultat fra vår-ryddingen

Resultat av vår-rydding og Strandrydde-dugnaden ble totalt 900 kilo søppel fjernet fra området rundt Myrland.

Det ble plukket søppel langs E10 fra Myrlandstunnellen til Raftsundbrua, her var det bl.a. et par “søppel-deponi” som har ligget der i lang tid.
For denne innsatsen får Myrland Grendelag kr 1 500,-.

Strand-ryddingen resulterte i over 500 kg,  mye tauverk, ikke mindre enn 4 bildekk, 4 bilbatteri og litt av hvert annet.
Her ble strekningen fra Kvannbekken til Stabbelva, i tillegg til Øya ryddet.

Takk for innsatsen til alle, så fortsetter vi med å holde det mest mulig søppelfritt i vårt område, det blir nok ny dugnad neste år.

Med vennlig hilsen
Eli Dimmeldal
eldim@online.no
tlf. 90 94 14 77

Årsmøte og ikke minst – fest!

Årsmøte i Myrland Grendelag avvikles på Huset klokka 18.00 lørdag 18. juli.

Vanlige årsmøtesaker, møt opp!


Kveldssol

 

 

 

 

 

 

Sommerfesten starter deretter klokka 21.00, gå ikke glipp av årets høydepunkt!

 

Vår-ryddeaksjon

Jeg har meldt Myrland Grendelag som deltaker i årets vår-ryddeaksjon.

Hadsel Kommune gir en liten godtgjørelse til lag og foreninger som deltar i rydding. Vi skal rydde langs E10 fra Raftsundbrua til Myrlandstunnelen, samt langs den kommunale veien gjennom bygda. Ettersom dette søppelet må leveres innen 13. mai, må vi få ryddet denne strekningen i løpet av helga. Jeg foreslår at de som har mulighet møter ved ungdomshuset på Myrland søndag den 10. mai kl 12. husk refleksvest og hansker, vi tar med søppelsekker. Vi tar søppelet som ryddes med oss, og leverer til Reno-Vest.

Hvis det passer bedre for noen å rydde før søndag, er det bare å si fra hvor det er ryddet, og da kan søppelet settes ved ungdomshuset, slik at vi kan ta dette med.
Myrland Grendelag er også med på Strandrydde-dugnaden som er siste uka i mai. Da satser vi på rydding lørdag 30. mai. Her ordner jeg med sekker og her er det skjema som skal fylles ut i tillegg.


Med vennlig hilsen

Eli Dimmeldal

Å gå på skole på Myrland på 50-tallet vinterstid – før vi fikk «strøm»

13 mars 2014 Ingen kommentarer

Skrevet av Terje Fjordbakk

Uttrykket «å gå på skole» var veldig bokstavelig på Myrland. Vi «grynnet» oss frem gjennom snødrivene til Ungdomshuset i Vika, i mørke og snøføyke. Veien var ikke brøytet, bare et tråkk etter folk og hester med sleder. Var det godt skiføre gikk vi på ski, hvis ikke var det helst lugger vi hadde på beina. Dette var før vi fikk «strøm» som folk sa, og de eneste lyspunktene vi kunne skimte var derfor et og annet blekt lampelys fra de få husene, enkelte steder også et kraftigere lys fra en ensom petromaks.

Les mer…

Noen sommerbilder fra Myrland

30 november 2013 Ingen kommentarer

Ingen båndlegging av Myrland – HURRA!

Denne uka kom gladmeldinga:
Kommuneledelsen trekker forslaget om å båndlegge Myrland til industriformål.
Terje fikk mail om det onsdag, etter litt masing, og så var det oppslag om det i Vesteraalens Avis torsdag. I stedet jobbes det for en utvidelse av det eksisterende industriområdet på Fiskebøl, ved Norlense, der grunneier skal være både involvert og informert.

«Personlig er jeg opptatt av å lytte til hva grunneierne har å si», sier varaordfører Inger Hope til VA , og skryter av «den gjennomarbeidede høringsuttalelsen» fra grunneierne på Myrland.

«Jeg kan ikke minnes at vi har fått en så godt utarbeidet uttalelse før. Dette er det lagt mye arbeid i», sier hun til VA.

Formelt er det formannskapet og kommunestyret som har siste ordet i denne saka, men det er temmelig sikkert at dette også blir resultatet også politisk behandling, når forslagsstiller nå trekker forslaget.

Dette er det beste vi kunne håpe på, at de trekker det nå, og ikke minst gledelig siden det ser ut til at behandlingen av arealplanen trekker ut i tid, slik at den neppe blir ferdig før i 2014. Men for vår del kan vi altså puste lettet ut. Vi er ute av kabalen, og nåværende arealplan vil gjelde også videre. Dette er et resultat av at vi har stått sammen og reagert tydelig, samlet og kontant!

Jammen «sto vi han av» denne gangen også!

En grundig høringsuttalelse og støtte fra så godt som alle grunneierne gjorde susen.

Hurra for samholdet i bygda!

Gratulerer til alle myrlendinger og myrlandsvenner!

🙂

Møte på Myrland i påska

14 mars 2013 Ingen kommentarer

Møte på Huset påskeaften 30. mars klokka 13.
Tema:
Forslag til ny arealplan for Hadsel kommune, der det foreslås å “båndlegge” området fra Nesodden til Bjørnneset til “evt. fremtidige industriformål”.
Vi jobber med et utkast til høringsuttalelse fra grunneierne, som vil bli lagt fram på møtet av Linda og Sture.
Så snart vi har utkastet ferdig kan vi også sende det ut til grunneiere som sender oss epostadressen sin (vi sender det til alle vi allerede har epostadressen til).
Etter påske vil vi innarbeide nye poenger som kommer fram på møtet, slik at vi har høringsuttalelsen klar i god tid før fristen 15. april.

Vi håper å få med flest mulig av grunneierne på å protestere mot at kommunen endrer nåværende arealplan, som regulerer Myrland til “spredt fritidsbebyggelse”.
Det er fint om de som vil være med på protesten, men ikke kommer seg på møtet, tar kontakt med en av oss.

Hvis noen ellers lurer på noe kan de kontakte:
Linda Robertsen, epost: linda.robertsen@hlkbb.no, mobil 90145930
Sture Jacobsen, epost: sture.jacobsen@gmail.com, mobil 91171594
Terje Fjordbakk, epost: terje.fjordbakk@vegvesen.no, mobil 97000962
Sissel Henriksen, epost: sissel_henriksen@hotmail.com, mobil 92828821