Arkiv

Arkiv for emne ‘Ukategorisert’

Google Earth kan brukes til så mangt :-)

Noen skjermdumper fra Google Earth.

Smått imponerende hvordan et flatt bilde fra en satelitt sammen med høydedata fra kartverket og ‘litt’ fancy programvare kan generere såpass virkelighetsnære 3D-bilder, som man kan vri og snu på.

Les mer…

Vår-ryddeaksjon 2016

Jeg har meldt Myrland Grendelag som deltaker i årets vår-ryddeaksjon med strekningen langs E10 fra Raftsundbrua til Myrlandstunnelen, samt langs den kommunale veien gjennom bygda. Dette søppelet må leveres innen 12. mai.
Myrland Grendelag er også med på Strandrydde-dugnaden. Den har startet, og innlevering senest 27. mai. Her er det skjema som skal fylles ut med type søppel, og skjema må leveres sammen med innsamlet søppel.

For begge “innsamlingene” må det benyttes blanke sekker.
Jeg tar med skjema og sekker i dag, og antar det blir slik at vi tar det med hhv 8. mai og 22.mai for levering RenoVest.

Hei, Myrlandsvenn!

På tide å betale medlemskap i Myrland Grendelag.

Da er du med på å holde Huset vedlike og liv i grendelaget.
Kontingenten er kr 150,- pr. person pr. år. Året starter og slutter med årsmøtet som avholdes i juli hvert år. (Myrland Grendelag er nå også registrert i Frivilligregisteret, og kan da være mottaker at Norsk Tipping sin Grasrotandel.)

Medlemskontingent innbetales til konto 0540 0865533

På vegne av styret
Linda Robertsen og Eli Dimmeldal

Noen sommerbilder fra Myrland

30 november 2013 Ingen kommentarer

Ingen båndlegging av Myrland – HURRA!

Denne uka kom gladmeldinga:
Kommuneledelsen trekker forslaget om å båndlegge Myrland til industriformål.
Terje fikk mail om det onsdag, etter litt masing, og så var det oppslag om det i Vesteraalens Avis torsdag. I stedet jobbes det for en utvidelse av det eksisterende industriområdet på Fiskebøl, ved Norlense, der grunneier skal være både involvert og informert.

«Personlig er jeg opptatt av å lytte til hva grunneierne har å si», sier varaordfører Inger Hope til VA , og skryter av «den gjennomarbeidede høringsuttalelsen» fra grunneierne på Myrland.

«Jeg kan ikke minnes at vi har fått en så godt utarbeidet uttalelse før. Dette er det lagt mye arbeid i», sier hun til VA.

Formelt er det formannskapet og kommunestyret som har siste ordet i denne saka, men det er temmelig sikkert at dette også blir resultatet også politisk behandling, når forslagsstiller nå trekker forslaget.

Dette er det beste vi kunne håpe på, at de trekker det nå, og ikke minst gledelig siden det ser ut til at behandlingen av arealplanen trekker ut i tid, slik at den neppe blir ferdig før i 2014. Men for vår del kan vi altså puste lettet ut. Vi er ute av kabalen, og nåværende arealplan vil gjelde også videre. Dette er et resultat av at vi har stått sammen og reagert tydelig, samlet og kontant!

Jammen «sto vi han av» denne gangen også!

En grundig høringsuttalelse og støtte fra så godt som alle grunneierne gjorde susen.

Hurra for samholdet i bygda!

Gratulerer til alle myrlendinger og myrlandsvenner!

🙂

Møte på Myrland i påska

14 mars 2013 Ingen kommentarer

Møte på Huset påskeaften 30. mars klokka 13.
Tema:
Forslag til ny arealplan for Hadsel kommune, der det foreslås å “båndlegge” området fra Nesodden til Bjørnneset til “evt. fremtidige industriformål”.
Vi jobber med et utkast til høringsuttalelse fra grunneierne, som vil bli lagt fram på møtet av Linda og Sture.
Så snart vi har utkastet ferdig kan vi også sende det ut til grunneiere som sender oss epostadressen sin (vi sender det til alle vi allerede har epostadressen til).
Etter påske vil vi innarbeide nye poenger som kommer fram på møtet, slik at vi har høringsuttalelsen klar i god tid før fristen 15. april.

Vi håper å få med flest mulig av grunneierne på å protestere mot at kommunen endrer nåværende arealplan, som regulerer Myrland til “spredt fritidsbebyggelse”.
Det er fint om de som vil være med på protesten, men ikke kommer seg på møtet, tar kontakt med en av oss.

Hvis noen ellers lurer på noe kan de kontakte:
Linda Robertsen, epost: linda.robertsen@hlkbb.no, mobil 90145930
Sture Jacobsen, epost: sture.jacobsen@gmail.com, mobil 91171594
Terje Fjordbakk, epost: terje.fjordbakk@vegvesen.no, mobil 97000962
Sissel Henriksen, epost: sissel_henriksen@hotmail.com, mobil 92828821

Obs: Forslag om omregulering i kommunens arealplan

Kjære Myrlandsvenner!
Jeg har nylig fått vite at Hadsel kommune ønsker å omregulere store deler av Myrland fra hytteområde («spredt fritidsbebyggelse») – til mulig industriområde.
I utkastet til ny arealplan, som er under behandling i kommunestyret, foreslår de å «båndlegge» hele strekka fra Nesodden til forbi avkjørselen fra nyveien fra Hanøy-sida (Bjørnneset?)  til «evt. framtidige industriformål». …
Så vidt jeg skjønner handler det visst om kommunens posisjonering i forhold til eventuell framtidig oljeleting utenfor Vesterålen, mulig havn/kaianlegg for store skip.
Saka skal sluttbehandles i kommunestyret i løpet av våren, og høringsfrist er 15. april.
Det er så vidt jeg veit ikke sendt ut noen informasjon til grunneierne, men saka er lagt ut til høring på kommunens hjemmeside: http://www.hadsel.kommune.no/selvbetjeningskjema-kart-postjournal/horinger-og-kunngjoringer/2310-kommunens-arealdel-til-1-gangs-horing
Det står om omreguleringen på side 103-104 i Arealplan konsekvensutredning høringsdokument 1 gangsutredning (første pdf-dokument der).
Jeg håper at vi kan få til en felles høringsuttalelse fra alle grunneierne på Myrland, for å protestere mot omreguleringen.
For alle eiendommene som tilhører det området som skal «båndlegges» vil jo dette bety stopp for all hytteutbygging, så vidt jeg kan forstå.
For både dem og alle oss andre vil en eventuell utbygging av området til havn/industriområde, om så galt skulle skje, bety slutten på Myrland slik vi kjenner og er glad i stedet.
Vi skal ikke overdrive trusselen, mest sannsynlig blir dette ikke noe av, men jeg tenker at det uansett er lurt å komme med innspill før høringsfristen 15. april.
De av dere som er grunneiere og ønsker å være med på et felles høringssvar kan sende mail til meg om dette, sissel_henriksen@hotmail.com, så kan vi diskutere høringsuttalelse via epost.
Hilsen Sissel

Snøvinter

21 februar 2012 Ingen kommentarer

Av Terje Fjordbakk

Vinteren 1968 snødde det jevnt og trutt, og vi som var på Lofotfiske hadde en stor jobb med å måke snø av dekkene hver morgen. På Myrland hadde onkel Alvin avtale med Hadsel kommune om brøyting med traktor og snøplog, men allerede rundt nyttår hadde brøytingen stoppet opp på grunn av de store snømengdene.

På Myrvang og hos oss på Heia hadde vi geiter som ville begynne å få killinger og begynne å produsere melk i begynnelsen av mars. Hvordan skulle vi få kjørt melka på kaia slik at Reidulf kunne frakte den videre til meieriet? En hjemturshelg fra Lofoten hadde onkel Karstein, pappa og jeg rådslaging. Løsningen lå i halvbelteutstyret vi hadde til traktoren vår. Pappa overtok min plass om bord i Stjerna, og onkel Karstein og jeg satte i gang med å montere halvbeltene på Dextaen.

Les mer…