Arkiv

Forfatter arkiv

Juviktragedia i 1868 – et 150-årsminne: “Mann, hustru og fem barn ble begravd i sneen”

9 april 2018 Ingen kommentarer

Etter denne historien kan det hende du kaster et ekstra blikk mot Kasparronna neste gang du kjører Lofast.

Skrevet av Ragnhild Sandøy, legges ut her med hennes tillatelse.

Publisert i Vesteraalens Avis: 08 April 2018

Så er sagt om Kaspar Pedersen at han kom fra Storå i Hadsel. Han var gift med Johanna Jonsdatter som var av samisk ætt og fra Prestjorda i Romsetfjorden i Øksnes. De hadde slått seg ned og bygd hus i Falkfjorden, en gammel finnebuplass. Kaspar var da 36 og Johanna 38 år. De hadde fem barn, Anna (12), Maren (9), Mekelene (7), Karen (5) og Jens (2). Dei hadde 3 kyr, 10 får og ei tønne potet.

I Falkfjorden er det skredlendt. En dag kom det en stein ned av fjellet og sneia nova på huset hans. «Nei, her skal vi ikkje bu», hadde han Kaspar sagt. Her var det utrygt for skred, og her ville han ikke bli.

Les mer…

Lange slektsrøtter på Myrland

Jeg har begynt å se på dataene i slektshistorie for Hadsel, «Slekt i Hadsel» , og sammenliknet med det jeg sitter på av fakta om slektene på Myrland.

“Slekt i Hadsel” finner du her (Myrland på side 142):

https://www.hadsel.kommune.no/slektshistorie-hadsel-fra-1610-til-1950.5885006-384530.html

Der er mye som mangler i “Slekt i Hadsel”, og en del feil, men også mange interessante nye opplysninger.

En ting som er ganske morsomt, er at disse dataene viser at mange av oss faktisk har slektsrøtter på Myrland helt tilbake til en som hette Hans Mikkelsen, som var født på Myrland i 1659.

Hans Mikkelsen ble gift i 1698 med Anne Mikkelsdatter, født 1676 på Sandnes.

Deres datter Ingeborg ble gift i 1735 med Erik Johansen.

Ingeborg og Erik ble foreldre til Hans Eriksen (1733-1813), la oss kalle ham Hans Eriksen nr. 1.

Les mer…

Folketelling for 1891

27 september 2015 Ingen kommentarer

Kan kanskje være av interesse for slektsinteresserte.

Folketelling for 1891 er skanna og lagt ut.   Her er for Indre Strandlandet, hvis dere blar til neste side finner dere Myrland først, så Falkfjorden og Holdøy, er usikker på hvor langt videre der går.

Se også DIS-Norge.

Å gå på skole på Myrland på 50-tallet vinterstid – før vi fikk «strøm»

13 mars 2014 Ingen kommentarer

Skrevet av Terje Fjordbakk

Uttrykket «å gå på skole» var veldig bokstavelig på Myrland. Vi «grynnet» oss frem gjennom snødrivene til Ungdomshuset i Vika, i mørke og snøføyke. Veien var ikke brøytet, bare et tråkk etter folk og hester med sleder. Var det godt skiføre gikk vi på ski, hvis ikke var det helst lugger vi hadde på beina. Dette var før vi fikk «strøm» som folk sa, og de eneste lyspunktene vi kunne skimte var derfor et og annet blekt lampelys fra de få husene, enkelte steder også et kraftigere lys fra en ensom petromaks.

Les mer…

Ingen båndlegging av Myrland – HURRA!

Denne uka kom gladmeldinga:
Kommuneledelsen trekker forslaget om å båndlegge Myrland til industriformål.
Terje fikk mail om det onsdag, etter litt masing, og så var det oppslag om det i Vesteraalens Avis torsdag. I stedet jobbes det for en utvidelse av det eksisterende industriområdet på Fiskebøl, ved Norlense, der grunneier skal være både involvert og informert.

«Personlig er jeg opptatt av å lytte til hva grunneierne har å si», sier varaordfører Inger Hope til VA , og skryter av «den gjennomarbeidede høringsuttalelsen» fra grunneierne på Myrland.

«Jeg kan ikke minnes at vi har fått en så godt utarbeidet uttalelse før. Dette er det lagt mye arbeid i», sier hun til VA.

Formelt er det formannskapet og kommunestyret som har siste ordet i denne saka, men det er temmelig sikkert at dette også blir resultatet også politisk behandling, når forslagsstiller nå trekker forslaget.

Dette er det beste vi kunne håpe på, at de trekker det nå, og ikke minst gledelig siden det ser ut til at behandlingen av arealplanen trekker ut i tid, slik at den neppe blir ferdig før i 2014. Men for vår del kan vi altså puste lettet ut. Vi er ute av kabalen, og nåværende arealplan vil gjelde også videre. Dette er et resultat av at vi har stått sammen og reagert tydelig, samlet og kontant!

Jammen «sto vi han av» denne gangen også!

En grundig høringsuttalelse og støtte fra så godt som alle grunneierne gjorde susen.

Hurra for samholdet i bygda!

Gratulerer til alle myrlendinger og myrlandsvenner!

🙂

Møte på Myrland i påska

14 mars 2013 Ingen kommentarer

Møte på Huset påskeaften 30. mars klokka 13.
Tema:
Forslag til ny arealplan for Hadsel kommune, der det foreslås å “båndlegge” området fra Nesodden til Bjørnneset til “evt. fremtidige industriformål”.
Vi jobber med et utkast til høringsuttalelse fra grunneierne, som vil bli lagt fram på møtet av Linda og Sture.
Så snart vi har utkastet ferdig kan vi også sende det ut til grunneiere som sender oss epostadressen sin (vi sender det til alle vi allerede har epostadressen til).
Etter påske vil vi innarbeide nye poenger som kommer fram på møtet, slik at vi har høringsuttalelsen klar i god tid før fristen 15. april.

Vi håper å få med flest mulig av grunneierne på å protestere mot at kommunen endrer nåværende arealplan, som regulerer Myrland til “spredt fritidsbebyggelse”.
Det er fint om de som vil være med på protesten, men ikke kommer seg på møtet, tar kontakt med en av oss.

Hvis noen ellers lurer på noe kan de kontakte:
Linda Robertsen, epost: linda.robertsen@hlkbb.no, mobil 90145930
Sture Jacobsen, epost: sture.jacobsen@gmail.com, mobil 91171594
Terje Fjordbakk, epost: terje.fjordbakk@vegvesen.no, mobil 97000962
Sissel Henriksen, epost: sissel_henriksen@hotmail.com, mobil 92828821

Obs: Forslag om omregulering i kommunens arealplan

Kjære Myrlandsvenner!
Jeg har nylig fått vite at Hadsel kommune ønsker å omregulere store deler av Myrland fra hytteområde («spredt fritidsbebyggelse») – til mulig industriområde.
I utkastet til ny arealplan, som er under behandling i kommunestyret, foreslår de å «båndlegge» hele strekka fra Nesodden til forbi avkjørselen fra nyveien fra Hanøy-sida (Bjørnneset?)  til «evt. framtidige industriformål». …
Så vidt jeg skjønner handler det visst om kommunens posisjonering i forhold til eventuell framtidig oljeleting utenfor Vesterålen, mulig havn/kaianlegg for store skip.
Saka skal sluttbehandles i kommunestyret i løpet av våren, og høringsfrist er 15. april.
Det er så vidt jeg veit ikke sendt ut noen informasjon til grunneierne, men saka er lagt ut til høring på kommunens hjemmeside: http://www.hadsel.kommune.no/selvbetjeningskjema-kart-postjournal/horinger-og-kunngjoringer/2310-kommunens-arealdel-til-1-gangs-horing
Det står om omreguleringen på side 103-104 i Arealplan konsekvensutredning høringsdokument 1 gangsutredning (første pdf-dokument der).
Jeg håper at vi kan få til en felles høringsuttalelse fra alle grunneierne på Myrland, for å protestere mot omreguleringen.
For alle eiendommene som tilhører det området som skal «båndlegges» vil jo dette bety stopp for all hytteutbygging, så vidt jeg kan forstå.
For både dem og alle oss andre vil en eventuell utbygging av området til havn/industriområde, om så galt skulle skje, bety slutten på Myrland slik vi kjenner og er glad i stedet.
Vi skal ikke overdrive trusselen, mest sannsynlig blir dette ikke noe av, men jeg tenker at det uansett er lurt å komme med innspill før høringsfristen 15. april.
De av dere som er grunneiere og ønsker å være med på et felles høringssvar kan sende mail til meg om dette, sissel_henriksen@hotmail.com, så kan vi diskutere høringsuttalelse via epost.
Hilsen Sissel

Einar t’ Camilla

10 desember 2012 Ingen kommentarer

Av Terje Fjordbakk

 

Einar, sønn til Camilla, var blitt rammet av polio som gutt, og var lam fra livet og ned. Men Einar hadde et kjempemessig godt humør, leste mye og var svært kunnskapsrik. Det kombinerte sove- og oppholdsrommet til Einar ble et samlingssted for bygdas ungdom. Der var det munter prat, enkelte ganger et slag «Amerikaner», og var det litt sent på kvelden sto garantert radioen innstilt på Radio Lux (Luxenbourg) som var et must for musikkinteressert ungdom på 50-60-tallet.

Les mer…